ארכיון יומי : 10 ביוני 2013


אחת לחלל

  הרחובות בלעו את הזיכרון שלנו צועדים בהם הולמים אחד לאחת, אחת לחלל. הזמן קיפל את הליכות הרוֹך לא נחרתנו בקירות העיר הזו לא נשרט היום בהיר לא שקעה השקיקה, בספסלים מנומרי החולף גירדתי את האפר הזה די.