ארכיון יומי : 18 ביולי 2016


חמישה שירים חדשים מ'שבו'

שירים שפורסמו בגיליון 'שבו', 28 מבית הוצאת אבן חושן תואר לדאבוני לא נוכל לקבל אותך לעבודה בגלל שאין לך תואר מסרה לי שומרת סף אדיבה אבן כבדה ירדה אל עיניה וניגפה שלום, כל טוב ובהצלחה. תואר לא רצה אותי ואני לא רציתי בו אבי רצה שאהיה פקידה של גבר בעל […]